• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 20 TRẢI QUA KỲ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 20 TRẢI QUA KỲ THI KẾT THÚC MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

Hơn 200 sinh viên Điều dưỡng khóa 20 đã hoàn thành kỳ thi thực hành kết thúc môn Điều dưỡng 2 tại phòng A504 cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành gồm 2 ngày 07/10 và 08/10.
Sinh viên có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và giáo viên chấm thi.

Call Now