• Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa Điều dưỡng là kênh kết nối chặt chẽ giữa bệnh viện và các cựu sinh viên, học viên qua đó gia tăng cơ hội gắn kết nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào, chia sẻ các giá trị, năng lực và thế mạnh của các thành viên cũng như hỗ trợ cho bệnh viện, Trường thực hiện tốt sứ mệnh của mình là “Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước”.
  • Kết nối sẻ chia – Phát huy truyền thống – Chăm sóc an toàn
  • Khơi gợi và phát huy niềm tự hào, sự gắn bó của cựu sinh viên Mở rộng và triển khai hiệu quả việc kết nối mạng lưới cựu sinh viên;Tăng cường sự ủng hộ và phát huy các nguồn lực từ mạng lưới cựu sinh viên
  • Các sự kiện xã hội kết nối giữa cựu sinh viên;- Các chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp; Truyền cảm hứng cho công đồng cựu sinh viên và sinh viên;- Các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm thành lập khoa, Trường;- Tổ chức cho sinh viên được giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế;- Gây quỹ để tài trợ học bổng, giải thưởng, hoặc cho sự kiện hoặc chương trình của Viện, Trường;- Hỗ trợ cho các hoạt động của Viện, Trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH;- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên.
  •