Doanh nghiệp liên kết

Trường đã liên kết với các bệnh viện: (phần này em cho các logo của bệnh viện lên luôn nha)

  • Bệnh viện Bình dân
  • Bệnh viện Hùng Vương
  • Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • Bệnh viện Ung bướu
  • Bệnh viện Nhi đồng 1,2
  • Bệnh viện Quận 4
  • Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Call Now