Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức

Mục tiêu của ngành là đào tạo Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức (Nurse Anesthetist) có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng Gây mê hồi sức ở trình độ đại học, nắm vững những nguyên tắc cơ bản về qui trình kỹ thuật gây mê hồi sức cơ bản, chăm sóc và theo dõi bệnh nhân trong gây mê hồi sức, nhằm đảm bảo an toàn người bệnh.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức có thể công tác tại:
• Cơ sở khám chữa bệnh có Khoa gây mê hồi sức hay đơn vị chăm sóc tích cực ở các tuyếnTrung ương, Tỉnh, Huyện công lập và tư nhân.
• Cơ sở đào tạo cán bộ y tế

KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

• Thạc sĩ Điều dưỡng
• Tiến sĩ Điều dưỡng
• Các ngành học có liên quan: thạc sĩ y tế công cộng, quản lý bệnh viện

Cơ hội thực tập lâm sáng sớm tại nhiều bệnh viện thực hành: Sv được thực hành tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng đặc biệt, hạng I, II trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: Bv Chợ Rẫy, Bv Nguyễn Tri Phương, Bv Bình dân, Bv Chấn thương chỉnh hình, Bv Ung bướu, Bv Từ Dũ, Bv Hùng Vương, Bv Nhi đồng 1, Bv Nhi đồng 2…

Phương pháp giảng dạy mới theo hướng hội nhập quốc tế và lấy sinh viên làm trung tâm:
• Giảng dạy lý thuyết theo nhóm nhỏ kết hợp thực hành trực tiếp tại các phòng Skillab của bộ môn, Đơn vị huấn luyện kỹ năng. 
• Giảng dạy tại bệnh viện trực tiếp trên bệnh nhân sau khi sinh viên đã được huấn luyện thành thạo trên tiền lâm sàng.