Thành tích đạt được

Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Khoa Điều dưỡng đã đạt được những thành tích nổi bật về:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ, chính trị và quản lý. Luôn có tinh thần và cung cách phục vụ tốt học sinh, sinh viên. Tích cực và sáng tạo trong việc tiến hành biên soạn và xuất bản tài liệu giảng dạy và huấn luyện điều dưỡng trình độ cử nhân và chương trình liên thông liên kết bệnh viện, đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết Trường Đại học Meiho. Xây dựng thành công kế hoạch khả thi về đào tạo cử nhân điều dưỡng đạt kế hoạch tuyển sinh 2012. Có chiến lược đào tạo và phát triển tốt nguồn cán bộ với trình độ chuyên môn đại học (cử nhân) và sau đại học (thạc sĩ). Mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về điều dưỡng trong khu vực và quốc tế như Đức, Nhật …
  • Tập thể lao động tiên tiến liên tục năm từ 2007 đến 2019. Đạt nhiều khen thưởng của tổ chức công đoàn trường và ngành y tế về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào học tập chính trị.
  • Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong nhiều năm, đặc biệt trong 3 năm qua. Khoa luôn sáng tạo và chủ động trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và quản lý.
  • Luôn có tinh thần và cung cách phục vụ tốt với học sinh, sinh viên. Tích cực và sáng tạo trong biên soạn, xuất bản tài liệu giảng dạy và huấn luyện điều dưỡng từ trình độ trung cấp, cử nhân và sau đại học. Xây dựng thành công kế hoạch đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ chính quy, liên thông chính quy từ trung cấp lên địa học, cao đẳng lên đại học, nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Hiện tại khoa có 3 Tiến sĩ Điều dưỡng vừa tốt nghiệp năm 2019 Đoàn kết nội bộ tốt.
  • Được nhận bằng khen 3 năm liền từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác Hội thi Điều dưỡng trưởng SYT hằng năm.