MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA ĐIỀU DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2019 -2025

Căn cứ Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ tại QĐ số 711-QĐ-TTg ngày 13/6/2012; căn cứ chiến lược phát triển của Đại học Nguyễn Tất Thành; dựa trên cơ sở tầm nhìn, sứ mạng và các điều kiện khách quan và chủ quan đã phân tích trên đây, Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đề ra mục tiêu chiến lược phát triển cho giai đoạn 2019-2025 như sau:

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ GV của Khoa Điều dưỡng ưu tiên nâng cao trình độ học tiến sĩ;
 • Mở thêm chuyên ngành Điều dưỡng hộ sinh và đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT; hiện đang đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết trường Đại học Meiho – Đài Loan.
 • Có công bố nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước và trên thế giới; Phát động tinh thần nghiên cứu khoa học từ GV đến SV;
 • Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến đạt chuẩn của Bộ GD&ĐT;
 • Hợp tác với các trường đại học trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi GV và SV, hợp tác quốc tế hỗ trợ nguồn nhân lực;
 • Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng của nhà trường là “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”;
 • SV tốt nghiệp, ngoài kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ra phải được trang bị các kỹ năng mềm và kỹ năng sống cần thiết.

2. KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT

2.1. Lĩnh vực đào tạo

2.1.1. Hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo

 • Định kỳ rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo hiện hành 2 năm/lần (Họp chương trình của ban chủ nhiệm khoa với trưởng phụ trách và cố vấn bộ môn).
 • Áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến của một số trường đại học trong và ngoài nước có đào tạo Điều dưỡng (liên kết đào tạo, tham quan, hợp tác nghiên cứu…).
 • Chú trọng triển khai các chương trình theo phương thức đào tạo theo nhu cầu xã hội và thị trường lao động.
 • Triển khai việc kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp

2.1.2. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập

 • Triển khai rộng rãi sử dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm, thông qua việc tăng cường các phương pháp làm việc nhóm (nhóm nghiên cứu, nhóm làm đồ án tốt nghiệp đã có trong chương trình học).
 • Chú trọng sử dụng và trang bị các phương pháp học theo hướng tự học (Số tiết tự học gấp đôi số tiết học trên lớp), phát triển tư duy sáng tạo và sử dụng tài nguyên thông tin thư viện điện tử, internet, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ Triển khai việc đánh giá kết quả đào tạo theo năng lực thực hiện, theo định hướng đầu ra, theo nhu cầu thị trường lao động.
 • Sinh viên được học thực hành trên mô hình thuần thục mới được thực hành trên người thật tại bệnh viện.

2.1.3. Chú trọng trang bị các năng lực bổ trợ

 • Đảm bảo năng lực tiếng Anh cho SV theo Đề án 2020 theo chuẩn đầu ra (qui định chuẩn đầu ra của trường). Lưu ý tính linh hoạt về trình độ ngoại ngữ để đảm bảo quyền lợi tốt nghiệp của SV. Khuyến khích SV viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh.
 • SV sử dụng tốt tin học cơ bản và đạt trình độ tin học ứng dụng theo chuyên ngành theo chuẩn đầu ra.
 • Trang bị các kỹ năng mềm quan trọng của thế kỷ 21 cho SV như tư duy-kỹ năng sáng tạo, năng lực làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, làm việc độc lập… thông qua việc lồng ghép chương trình học và các chuyên đề độc lập (Chuẩn đầu ra của trường học ít nhất 3 kỹ năng mềm…)

3.2.1.4.Nâng cao hiệu quả đào tạo

 • Nâng cao kết quả học tập của SV.
 • Đảm bảo tỷ lệ cao SV ra trường sau 6 tháng có việc làm.
 • SV khi ra trường có thể tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao.
 • Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo khoa Điều dưỡng.

2.1.5.Hoàn thiện giáo trình giảng dạy

 • Sử dụng các giáo trình của các giáo sư, phó giáo sư nổi tiếng các trường ĐH có uy tín về chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu giảng dạy như ĐH Dược Hà Nội, ĐH Y Dược Hồ Chí Minh (danh mục các giáo trình).
 • Học tập các ca lâm sàng từ các bệnh viện lớn tại TPHCM.
 • Khoa tiếp tục sử dụng phát huy mọi nguồn lực để cải tiến nội dung giáo trình, tài liệu tham khảo, để tạo điều kiện cho SV có thể áp dụng phương pháp học chủ động, tích cực, sáng tạo đem lại kết quả cao trong hoạt động đào tạo. (Phát triển tăng cường Danh mục tài liệu tham khảo từ thư viện trường)

3.2.1.6. Lĩnh vực hợp tác quốc tế trong đào tạo

 • Mục tiêu: Chú trọng phát triển hợp tác quốc tế theo kế hoạch của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Khoa.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
 • Tìm kiếm các chương trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng của nhiều trường ngoài nước.
 • Chú trọng hợp tác quốc tế các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khoa.
 • Đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trao đổi GV, trao đổi SV theo kế hoạch nhà trường.
 • Tích cực đề nghị Nhà trường tăng cường cử GV, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập và nghiên cứu; đồng thời mở rộng việc hợp tác với các chuyên gia đến từ công ty/tập đoàn trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm thực tế.

2.2. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mục tiêu: Tăng cường triển khai nghiên cứu như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới.

2.2.1.Tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học

 • Toàn thể GV trong Khoa đề xuất đề tài và tham gia nghiên cứu ứng dụng.
 • Chú trọng triển khai các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu khác.

2.2.2. Tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với doanh nghiệp

 • Nghiên cứu nhu cầu của các doanh nghiệp, bệnh viện trong tuyển dụng lao động với thực trạng thị trường lao động hiện tại và trong tương lai.
 • Tăng cường hợp tác đào tạo thực tập tại các bệnh viện.
 • Định kỳ đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, và bệnh viện.

2.2.3. Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học.

 • Mục tiêu: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác và nghiên cứu khoa học gắn với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.
 • Xây dựng chính sách đãi ngộ, hỗ trợ cho các nghiên cứu viên.
 • Thành lập đơn vị nghiên cứu khoa học trong phạm vi khoa Điều dưỡng.
 • Xây dựng chính sách tổ chức và hoạt động nghiên cứu của khoa Điều dưỡng.

2.3. Đội ngũ giảng viên

 • Đến năm học 2020 – 2025, khoa Điều dưỡng hoạt động với 41 GV trong đó có 29 GV cơ hữu và 10 GV thỉnh giảng. Trong số 29 GV cơ hữu có 3 tiến sĩ, còn lại là trình độ Thạc sĩ, cử nhân.
 • Một số GV được đào tạo từ nước ngoài và phần lớn GV giảng dạy đúng chuyên ngành đã được đào tạo.
 • Phần lớn đội ngũ GV thỉnh giảng đang giảng dạy tại các trường ĐH uy tín, công tác tại các Bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tại thành phố Hồ Chí Minh

2.3.1. Xây dựng đội ngũ giảng viên

 • Mục tiêu: Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ GV đạt chuẩn và giỏi để góp phần phát triển bền vững Nhà trường.

2.3.2. Thu hút đội ngũ giảng viên

 • Đảm bảo tỷ lệ GV trên SV đạt theo chuẩn, đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành và Trường ĐH Nguyển Tất Thành giao cụ thể cho Khoa.
 • Nâng cao thành phần đội ngũ GV đạt trình độ tiến sĩ trở lên.
 • Chú trọng bổ sung đội ngũ GV có trình độ thạc sĩ trở lên tốt nghiệp từ nước ngoài, đặc biệt chú trọng GV đến từ khu vực Đông Nam Á.

2.3.3. Phát triển đội giảng viên

 • Đảm bảo tất cả GV cơ hữu của Khoa có Chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm dạy ĐH/CĐ và dạy nghề.
 • Có kế hoạch tự đào tạo phù hợp để đảm bảo tỷ lệ thạc sĩ và tiến sĩ của đội ngũ GV đến năm 2020.
 • Đảm bảo GV có thể giảng dạy bằng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên ngành Điều dưỡng.
 • Tăng cường cử GV của Khoa đi thỉnh giảng trong nước và mời GV nước ngoài đến thỉnh giảng theo kế hoạch của Khoa.

2.3.4 Đánh giá và đãi ngộ đội ngũ giảng viên

 • Xây dựng cơ chế chính sách, đảm bảo đội ngũ GV là nhân tố quyết định thành công của Khoa.
 • Hoàn thiện Bản mô tả công việc cho từng vị trí công tác (Trưởng khoa, Phó khoa, Trưởng Bộ môn, GV, công nhân viên).
 • Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của Khoa và của từng cá nhân GV.

2.4. Lĩnh vực cơ sở vật chất

Bên cạnh những nền tảng sẵn có, trong thời gian tới Khoa Điều dưỡng sẽ nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Hoàn thiện công tác trang bị máy móc, thiết bị, mô hình phục vụ cho giảng dạy;
 • Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cũng như kế hoạch sử dụng cho tất cả máy móc, thiết bị đã và đang sử dụng;
 • Lập kế hoạch đầu tư mới những thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, GV và SV trong Khoa.